6ο Ποντιακό Συναπάντημα στην Λεβαία Φλώρινας

76

6ο Ποντιακό Συναπάντημα στην Λεβαία Φλώρινας το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023