50 Χρόνια Νησιώτικο Τραγούδι στο Θέατρο Πέτρας

219

50 Χρόνια Νησιώτικο Τραγούδι στο Θέατρο Πέτρας την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022