4 ήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Τούμπα Σερρών

46

4 ήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Τούμπα Σερρών το Σάββατο 22, Κυριακή 23, Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιουνίου