37ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στο Μέτσοβο Ιωαννίνων

98

37ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στο Μέτσοβο Ιωαννίνων το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023