37ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στα Ιωάννινα

59

37ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στα Ιωάννινα την Παρασκευή 7 Ιουλίου