Σαρακατσάνικο Γλέντι στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης

297

Σαρακατσάνικο Γλέντι στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023