Ποντιακό Πανηγύρι στον Ασπρόπυργο Αττικής

279

Ποντιακό Πανηγύρι στον Ασπρόπυργο Αττικής την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023 στο πάρκο Γκορυτσας με τους: Θεοδοσιάδη, Νικολαιδου, Κερχανατζιδη, Κοσμίδη και Σοφιανιδη.