Ποντιακό Πανηγύρι στον Ασπρόπυργο Αττικής

316

Ποντιακό Πανηγύρι στον Ασπρόπυργο Αττικής τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 στο πάρκο Γκορυτσας με τους: Νικολαιδη, Ιωαννίδη, Ιωακειμίδη, Καμενιδη και Σοφιανιδη.