Ποντιακό Γλέντι στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας

25

Ποντιακό Γλέντι στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ν Αιτωλοακαρνανίας.