Ποντιακό Γλέντι στην Νέα Χαραυγή Κοζάνης

114

Ποντιακό Γλέντι στην Νέα Χαραυγή Κοζάνης το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023