Ποντιακό Γλέντι στην Μακρυνίτσα Σερρών

139

Ποντιακό Γλέντι στην Μακρυνίτσα Σερρών το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Μακρυνίτσας με τους: Φίλιππο Κεσαπιδη και Κώστα Καλουση.