Ποντιακή Βραδιά στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας

106

Ποντιακή Βραδιά στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 με τους: Στάθη Νικολαιδη, Δημήτρη Ξενιτόπουλο και Κώστα Ζωη.