Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Πεντάβρυσο Καστοριάς

119

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Πεντάβρυσο Καστοριάς την Κυριακή 13, Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

Κυριακή 13/8

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Πενταβρυσου

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Πενταβρυσου
Τραγούδι,λύρα: Πουταχίδης Θεόφιλος
Τραγούδι: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Τραγούδι,λύρα : Σαββίδης
Λύρα:Ταρατσίδης Τράντος
Κλαρίνο:Παπαδόπουλος Κυριάκος
Πλήκτρα:Παναγιωτίδης Λάκης
Τύμπανα: Σταματιάδης Πολις