Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Πεντάβρυσο Καστοριάς

124

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Πεντάβρυσο Καστοριάς την Κυριακή 13, Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

Τρίτη 15/8

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Πενταβρυσου
Τραγούδι:Σιαμλίδης Γιώργος
Τραγούδι:Χωλόπουλος Παναγιώτης
Τραγούδι:Γκόσιος Γιάννης
Λύρα:Γκόσιος Αβραάμ
Κλαρίνο:Παπαδόπουλος Κυριάκος
Αγγείο:Κοσμίδης Χριστόφορος
Πλήκτρα:Αφεντουλίδης Νίκος
Τύμπανα:Κελεσίδης Κωνσταντινος