Παραδοσιακό Πανηγύρι στο Καλπάκι Ιωαννίνων

85

Παραδοσιακό Πανηγύρι στο Καλπάκι Ιωαννίνων την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023