Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Λευκωνιά Χίου

45

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Λευκωνιά Χίου την Κυριακή 30 Ιουλίου 2023