Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή Καστέλλου Χίου

55

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή Καστέλλου Χίου την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023