Παραδοσιακό Γλέντι στην Μικρόπολη Δράμας

143

Παραδοσιακό Γλέντι στην Μικρόπολη Δράμας το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρόπολης.