Πανηγύρι στο Σταυροχώρι Πρέβεζας.

75

Πανηγύρι στο Σταυροχώρι Πρέβεζας το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

Ελεύθερη είσοδος και χορός.

Αρνιά σούβλας – κοντοσούβλι – σουβλάκια.

Κέντρο Δειλινό