Πανηγύρι στο Μελενικίτσι Σερρών

103

Πανηγύρι στο Μελενικίτσι Σερρών την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελενικιτσίου ” Στο Σιρτσέλο” .