Πανηγύρι στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας

197

Πανηγύρι στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 με τους: Γιώργο Βέλλιο και στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Παντιδος.