Πανηγύρι στο Μάσσαρι Ρόδου

203

Πανηγύρι στο Μάσσαρι Ρόδου την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Μασσάρων “Το Καμμυρι” με τους: Αντώνη Μακρή, Γιάννη Οικονόμου, Τσαμπίκο Παπαλέξη, Δημήτρη Κουγκρα, Δημήτρη Κωστομοιρη και Λάκη Σαββάκη.