Πανηγύρι στο Κάτω Αθαμάνιο Άρτας

169

Πανηγύρι στο Κάτω Αθαμάνιο Άρτας το Σάββατο 21 Μαϊου 2022 με τους: Κωνσταντίνο Αγγέλου, Παναγιώτη Κουτσοκώστα, Βασίλη Φωτίου και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Κουτσοκώστας