Πανηγύρι στους Γεωργάνους Ιωαννίνων

184

Πανηγύρι στους Γεωργάνους Ιωαννίνων τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022 με τους: Ανδρέα Τζίμα, Βασίλη Παπαδόπουλο και στο κλαρίνο ο Νίκος Δήμος.