Πανηγύρι στον Στάνο Αιτωλοακαρνανίας

102

Πανηγύρι στον Στάνο Αιτωλοακαρνανίας το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 με τους: Γιώτα Χαλκιά, Σπύρο Κουτρουμανο και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Κουτρουμπάνος.