Πανηγύρι στον Θάνα Αρκαδίας

174

Πανηγύρι στον Θάνα Αρκαδίας την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 με τους: Γιάννη Νταβέλη, Μαρία Μεγα, Νίκο Νομικό και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλαστήρας.