Πανηγύρι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης

21

Πανηγύρι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού με τα Μπρατιμια.