Πανηγύρι στον Άγιο Ηλία Καστοριάς

31

Πανηγύρι στον Άγιο Ηλία Καστοριάς την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023