Πανηγύρι στις Βαρδάτες Φθιώτιδας

402

Πανηγύρι στις Βαρδάτες Φθιώτιδας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 στην ταβέρνα ” Κολοφωτιας” με τους: Γιάννη Καψάλη, Παναγιώτη Πετεινο, Μαρία Καλαντζή και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος.