Πανηγύρι στην Χασιά Αττικής

2637

Πανηγύρι στην Χασιά Αττικής την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 στο κέντρο “Το Καινούργιο του Περικλή” με τους: Χάρη Κωστόπουλο, Ελένη Καρουσάκη και Σαμπρίνα.