Πανηγύρι στην Πλατάνη Πέλλας

211

Πανηγύρι στην Πλατάνη Πέλλας την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνης με τα Χάλκινα Ηχοχρώματα.