Πανηγύρι στην Παντάνασσα Άρτας

107

Πανηγύρι στην Παντάνασσα Άρτας την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 στην ταβέρνα Γ Κολιοκίτσου με τους: Στέφανο Μαργώνη, Γιώργο Φλιτουρη, Παύλο Στούπα, Κωνσταντίνα Καψάλη και Χρήστο Στούπα μπουζούκι.