Πανηγύρι στην Νέα Κερασούντα Πρεβέζης

164

Πανηγύρι στην Νέα Κερασούντα Πρεβέζης την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην ταβέρνα Αθανασιάδη με τους: Χρήστο Πανάγο, Παύλο Στούπα, Λάζαρο Κοτσώνη και στο κλαρίνο ο Βασίλης Γεραγορης.