Πανηγύρι στην Μητρόπολη Καρδίτσας

285

Πανηγύρι στην Μητρόπολη Καρδίτσας την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023