Πανηγύρι στην Κολοκυνθού Καστοριάς

137

Πανηγύρι στην Κολοκυνθού Καστοριάς την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κολοκυνθούς.