Πανηγύρι στην Κερατέα Αττικής

708

Πανηγύρι στην Κερατέα Αττικής το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 στο καφέ Λευκά με τους: Γιάννη Κατσίγιαννη, Τζένη Κατσίγιαννη, Εμυ Λιάκου και στο κλαρίνο ο Άρης Μουγκοπετρος.