Πανηγύρι στην Κήρινθο Εύβοιας

383

Πανηγύρι στην Κήρινθο Εύβοιας το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 διοργανώνει η ΑΕ Κηρίνθου με τους: Έλενα Χαραμή, Ιωάννα Λεγάκη, Γιάννη Δριτσα, Γιάννη Μιζα και στο κλαρίνο ο Βασίλης Διαμαντης