Πανηγύρι στην Ζάτουνα Αρκαδίας

145

Πανηγύρι στην Ζάτουνα Αρκαδίας το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 με δημοτική και λαϊκή ορχήστρα.