Πανηγύρι στην Ελάτα Χίου

293

Πανηγύρι στην Ελάτα Χίου τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 με την ορχήστρα Μαυρίκη, Κάρμαντζη, Συριώδη.