Πανηγύρι στην Δήμητρα Αρκαδίας

104

Πανηγύρι στην Δήμητρα Αρκαδίας την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023 με το παραδοσιακό συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη