Πανηγύρι στην Ασπροκλησσιά Τρικάλων

69

Πανηγύρι στην Ασπροκλησσιά Τρικάλων την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023