Πανηγύρι στην Αβδέλλα Γρεβενών

305

Πανηγύρι στην Αβδέλλα Γρεβενών την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 με τους: Άγγελο Ζέρβα, Νικόλαο Κουριτα και Αλέξη Κασιαρα.