Πανηγύρι στην Αβδέλλα Γρεβενών

276

Πανηγύρι στην Αβδέλλα Γρεβενών την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 με τους: Άγγελο Ζέρβα, Νικόλαο Κουριτα και Αλέξη Κασιαρα.