Πανηγύρι στην Άκοβα Αργολίδας

47

Πανηγύρι στην Άκοβα Αργολίδας την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023 με τους: Μαρία Μιχαήλ, Ανδριανό Γκολέμη, Ιωάννα Καρρά και στο κλαρίνο ο Βασίλης Διαμαντης.