Πανηγύρι στα Ρούστικα Ρεθύμνου

177

Πανηγύρι στα Ρούστικα Ρεθύμνου την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουστικων με τους: Μιχάλη Βογιατζιδακη, Γιάννη Γανταδακη, Ανδρέα Παπαδάκη και Στέλιο Μυλωνάκη.