Πανηγύρι στα Αφροδίσια Χίου

152

Πανηγύρι στα Αφροδίσια Χίου την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 με την ορχήστρα Στρουμπακη Φλωραδη