Πανηγύρι στα Ίρια Αργολίδας

222

Πανηγύρι στα Ίρια Αργολίδας το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 με τους: Νίκο Τζούμα, Βίβιαν Χριστοπούλου, Μάριο Μαρελη, Ανδριανό Γκολέμη και στο κλαρίνο ο Ανδριανός Δρουζας.