Νησιώτικο Γλέντι στο Ταβάρι Λέσβου

79

Νησιώτικο Γλέντι στο Ταβάρι Λέσβου την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023