Νησιώτικο Γλέντι στον Όρμο Λω Χίου

29

Νησιώτικο Γλέντι στον Όρμο Λω Χίου το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023