Νησιώτικο Γλέντι στην Ιουλίδα Κέας

56

Νησιώτικο Γλέντι στην Ιουλίδα Κέας την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 στο Τυρακειον