Νησιώτικο Γλέντι στην Ιουλίδα Κέας

53

Νησιώτικο Γλέντι στην Ιουλίδα Κέας την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 στο Τυρακειον