Νησιωτικό Γλέντι στα Γρίδια Χίου

73

Νησιωτικό Γλέντι στα Γρίδια Χίου την Κυριακή 6 Αυγούστου 2023